no-img
پی ورد

گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گله‮دار(استان فارس)‬‬‬‬


پی ورد
نکات روز ...

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گله‮دار(استان فارس)‬‬‬‬
doc
بهمن 19, 1396
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گله‮دار(استان فارس)‬‬‬‬


در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گله‮دار(استان فارس)‬‬‬‬

 

کمال انسان در نظام تعلیم و تربیت اسلامی رسیدن به قرب الهی است.این هدف غایی به اهداف زیر تقسیم می شود:

 • اهداف اعتقادی:
 1. ایجاد زمینه لازم برای خودشناسی و خداشناسی و تقویت روحیهی حقیقت جویی.
 2. تقویت ایمان و اعتقاد به مبانی اسلام و بسط بینش الهی براساس قرآن کریم و سنت پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع)

با مراعات اصولا ۱۲و ۱۳ قانون اساسی در مورد پیروان مذاهب اسلامی و اقلیت های دینی.

 1. پرورش روحیهی پذیرش حاکمیت مطلق خداوند بر جهان و انسان و اعمالاین حاکمیت در جامعه براساس اصل ولایت فقیه.
 • اهداف اخلاقی:
 1. ترکیه و تهذیب نفس و رشد فضایل و مکارم اخلاقی براساس ایمان به خدا وتقوای اسلامی.
 2. پرورش روحیهی تعبد الهی والتزام عملی به احکام و آداب اسلامی.
 3. پرورش روحیهی اعتماد به نفس و استقلال شخصیت.
 4. تقویت احساس کرامت اخلاقی و برانگیختن عزت نفس.
 5. پرورش متعادل عواطف انسانی و همزیستی مسالمت آمیز.
 6. پرورش روحیهی نظم و انضباط..
 7. پرورش روحیهی مبارزه با بیکارگی،بطالت و مشاغل کاذب.
 • اهداف علمی آموزشی:
 1. تقویت روحیهی تحقیق،تعقلوتفکر، بررسیوتعمق، نقد وابتکار.
 2. پرورش روحیهی تعلیم و تعلم و تربیت مستمر.
 3. شناختف پرورش و هدایت استعدادهای افراد در جهت اعتلای فرد و جامعه.
 4. شناخت اسرار جهان آفرینش و قوانین طبییعت به عنوان آیات الهی به منظور پیشبرد دانش و معرفت و تجارب بشری.
 5. ترویج زبان وخط فارسی به عنوان زبان و خط رسمی مشترک مردم ایران وآموزش زبان عربی به منظور آشنایی با قرآن و معارف اسلامی.
 6. توسعه علوم و فنون ومهارتهای مورد نیاز فرد و جامعه.
 7. پرورش روحیهی کتابخوانی و مطالعه.
 8. پرورش روحیهی مشارکت و همکاری در فعالیتهای گروهی.
 • اهداف فرهنگی هنری:
 1. شناخت، پرورش و هدایت ذوق و اسنعدادهای مختلف هنری و زیبایی شناسی.
 2. شناخت زیباییهای جهان آفرینش به عنوان مظاهر جمال الهی.
 3. شناخت هنر اسلامی و هنرهای ملی و جهانی مناسب.
 4. پرورش روحیهی حفظ میراث فرهنگی هنری و تاریخی.
 5. شناخت ادب فارسی به عنوان جلوهگاه ذوق هنر و مظهر وحدت ملی و اجتماعی کشور.
 6. شناخت فرهنگ و آداب و سنن مطلوب جامعه اسلامی ایران.
 7. تقویت روحیهی احتراز از رسوم منحط و خرافی.
 8. شناخت تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلام، ایران و جهان با تأکید بر فرهنگ معاصر.
 • اهداف اجتماعی:
 1. پرورش روحیهی پاسداری از قداست و روابط خانواده بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی.
 2. پرورش روحیهی تحقق بخشیدن به قسط اسلامی و پاسداری از آن.
 3. پرورش روحیهی برادری و تعارن اسلامی و همبستگی ملی و فرهنگی و تقویت آن.
 4. پرورش روحیهی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفهای همگانی.
 5. پرورش روحیهی احترام به قانون و التزام به رعایت آن.
 6. پرورش روحیهی نظم در روابط فردی و اجتماعی.
 7. پرورش روحیهی مسئولیت پذیری و مشارکت در فعالیتهای دینی، فرهنگی و اجنماعی.
 8. تقویت روحیهی تولی و تیری.
 9. تقویت روحیهی گذشت ، فداکاری و ایثار در روابط اجتماعی.
 10. پرورش سعهی صدور تحمل آرای دیگران در برخورد اندیشهها.
 11. پرورش روحیهی احترام به شخصیت افراد و مراعات حقوق مادی و معنوی آنان.
 12. پرورش روحیهی مقاومت در برابر تبلیغات سوء.
 • اهداف زیستی:
 1. تأمین سلامت جسمی و بهداشتی روانی با فراهم ساختن شرایط مناسب.
 2. تقویت روحیهی رعایت بهداشت عمومی و حفظ محیط زیست.
 3. پرورش روحیهی توجه به عنوان زمینهای برای رشد معنوی انسان.
 • اهداف سیاسی:
 1. ارتقای بینش براساس اصل ولایت فقیه در زمینه های مختلف جهت مشارکت آگاهانه در سرنوشت سیاسی کشور.
 2. پرورش روحیهی اتحاد اسلامی بین مسلمانان و حمایت از حق طلبان، عدالتخواهان،مظلومان و مستضعفان جهان و تقویت روحیهی مبارزه با مستکبران، استثمارگران و ستمکاران براساس ارزشهای اسلامی.
 3. پرورش روحیهی پاسداری از استقلال همه جانبه کشور و نفی هرگونه ستمگری و ستمکشیو سلطهگری و سلطهپذیری.
 4. پرورش روحیهی سلحشوری به منظور حفظ کیان اسلام و تقویت بنیه دفاعی کشور.
 5. تقویت بینش سیاسی نسبت به مسائل ایران و جهان، بخصوص ممالک اسلامی و مللمحروم.
 6. شناخت ترفندهای استعمار و استکبار جهانی و ضرورت مبارزه با آن.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود استدیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.