no-img
پی ورد

پایان نامه هواپيما ربايي و اقدامات عليه امنیت پرواز در اسناد بين المللي و قانون جزاي ملي


پی ورد
نکات روز ...

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه هواپيما ربايي و اقدامات عليه امنیت پرواز در اسناد بين المللي و قانون جزاي ملي
doc
آبان 22, 1397
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه هواپيما ربايي و اقدامات عليه امنیت پرواز در اسناد بين المللي و قانون جزاي ملي


دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

 

 

دانشگاه آزاد اسلامي

دانشكده حقوق

واحد تهران مركز

 موضوع :

هواپيما ربايي و اقدامات عليه امنيّت پرواز

در اسناد بين المللي و قانون جزاي ملي

 استاد راهنما :

جناب آقاي دكتر مهدوي ثابت

 نگارش :

پريسا زاده دباغ

چكيده

با انواع اختراعات و تسهيلات فراواني كه در امور مربوط به حمل و نقل كشورها، به ويژه حمل و نقل هوايي، پديد آمده؛ دامنه فعّاليّت بزهكاران نيز گسترش يافته است، چون معمولاً هر پديده‌ي جديدي در كنار فايده‌ها و تسهيلات خاص خود، مشكلات به خصوصي را نيز به دنبال خواهد داشت و ممكن است؛ وسيله‌اي جهت نيل به برخي مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همين جهت كنوانسيون‌هايي در اين زمينه به تصويب رسيده است:

اوّل – كنوانسيون توكيو، مورخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳ به نام كنوانسيون راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما (در ايران ۲۱/۲/۵۵ تصويب شد)

دوم – كنوانسيون لاهه براي سركوبي تصرف غير قانوني هواپيما، منعقده در لاهه در تاريخ ۱۶ دسامبر ۱۹۷۰ ميلادي (در دي ماه ۱۳۵۰ به تصويب ايران رسيد)

سوم – كنوانسيون راجع به اقدام براي سركوبي اعمال غيرقانوني عليه امنيّت هواپيمايي كشوري منعقده در مونترال در تاريخ ۲۳ سپتامبر در سال ۱۹۷۱ ميلادي است ( در ايران مورخ ۷/۳/۵۲ تصويب شد)

مفاد اين كنوانسيون‌هاي بين المللي هر يك مكمل ديگري است.

در ايران علاوه بر تصويب اين كنوانسيون‌ها قوانين ديگري نيز به تصويب رسيده است كه برخي از اين قوانين قبل از تصويب اين كنوانسيون‌ها، وجود داشته‌اند.

با اين وجود، قوانين مذكور داراي نقايصي است؛ كه نيازمند اتخاذ تدابير پيشگيرانه مؤثرتر و رفع نواقص موجود و ايجاد الزامات بيشتر براي دولت‌ها در مسير مبارزه با اين جرائم است.

مقدّمه :

آرزوي هميشگي بشر اين بوده كه هم چون پرندگان پرواز كند؛ تاريخ بشر اين علاقة وافر انسان را به وضوح نمايش مي‌دهد و براي رسيدن به اين هدف راهي طولاني را طّي نموده است؛ تا اينكه بالاخره دو برادر امريكايي به نام برادران رايت در اواخر قرن نوزدهم ميلادي قادر به پرواز شدند.

پیشنهادی  پایان نامه رشته حقوق با موضوع داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى

اصولاً هر پديده‌ي‌ جديدي در كنارفايده‌ها و تسهيلات خاص خود، مشكلات به خصوصي را نيز به دنبال دارد و مي‌تواند وسيله‌اي جهت نيل به برخي مقاصد و اهداف شوم و رذيلانه باشد.

هواپيما در طول جنگ جهاني اوّل و دوم تحوّل قابل توجّهي پيدا كرد. در چند دهه‌اي كه از عمر ساخت هواپيما و بهره برداري از آن مي‌گذرد بارها شاهد تحقق جرائم هواپيمايي بوده‌ايم؛ و به خاطر آثار زيان بار آن بر افراد و شركت‌هاي هواپيمايي از يك سو و انزجار افكار عمومي از سوي ديگر باعث شده در مبارزه با جرائم هواپيمايي كنوانسيون‌هايي به تصويب برسد و دولت ايران هم آنها را پذيرفته و طرف اين قراردادهاي بين المللي شده است.

از جمله جرايم هوايي، جرم هواپيماربايي كه ممكن با انگيزه‌هاي مختلف از جمله انگيزه‌هاي سياسي و حكومتي، تبليغاتي، مالي، رواني، جنايي، قومي و مذهبي و … ارتكاب يابد به هر حال با هر انگيزه‌اي كه باشد نظم جهاني و بين الملل و داخلي را به خطر مي‌اندازد.

 بنابراين سوالات اصلي عبارتند از :

– قوانين و كنوانسيون‌هاي حاكم در مورد هواپيماربايي و اقدامات عليه امنيّت پرواز كدامند؟

– مجازات‌هاي پيش بيني شده براي جرائم هواپيمايي كدامند؟

– آيا اين قوانين و مجازات‌ها تأمين كننده امنيّت هواپيمايي هستند يا خير؟

– آيا تدابير امنيّتي پيشگيري كننده، داراي پويايي لازم و مناسب هستند؟

فروضي كه در اين تحقيق متصوّر است :

  • هواپيماربايي ايمني و امنيّت است.
  • مجازات‌هاي تعيين شده براي هواپيماربايان و مرتكبين جرائم عليه امنيّت هوايي مناسب است.
  • كنوانسيون‌هاي متعدّدي كه تا كنون وجود داشته‌اند توانايي برقراري و حفظ امنيّت هواپيمايي و ثبات بخشيدن به آن را دارند.
  • همكاري مناسب و قابل توجهي ميان كشورها در مبارزه با اين جرايم وجود دارد.
پیشنهادی  پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ازدواج موقت

كثرت ارتكاب جرائم هواپيمايي به خصوص حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ كه آثار آن هنوز در عرصة بين المللي ادامه دارد و ضرورت اهمّيّت امنيّت از انگيزه‌هاي اصلي اين تحقيق مي‌باشند. اين تحقيق شامل سه مبحث است؛ كه مبحث اوّل از پنج گفتارتشكيل شده، كه كلّيّات موضوع در آن بررسي شده است.

موضوع مبحث دوم، حقوق هوايي كيفري بين الملل كه متشكل از پنج گفتار است و مبحث سوم در ارتباط با حقوق هوايي كيفري داخلي است؛ كه از چهار گفتار تشكيل شده است.

فصل اوّل :

كلّيّات و تعاريف

در اين فصل ابتدا به بررسي سير تاريخي جرائم هواپيمايي مي‌پردازيم و سپس تعريفي از جرم هواپيماربايي و جرايم عليه امنيّت پرواز مي‌دهيم و بررسي مي‌كنيم كه جرم هواپيماربايي جرمي است مستمر يا آني.

 گفتار اوّل : سير تاريخي هواپيماربايي و جرايم عليه امنيّت پرواز

اولين حادثه هواپيماربايي در جهان در سال ۱۹۳۰ و در آغاز جنگ سرد بين شرق و غرب به وقوع پيوست؛ توسط چند انقلابي پرو. از اين تاريخ به بعد تا ۱۹۴۷ هيچ هواپيماربايي ديگري رخ نداد؛ اما بعد از آن هواپيماربايي افزايش پيدا كرد.

در سال ۱۹۴۷ سه نفر رمانيايي هواپيمايي كشور خود را ربوده و در تركيه فرود آمدند و در طّي ۳ سال بعد ۱۴ هواپيمايي موفّقيّت آميز ديگر در اروپاي شرقي توسط افرادي كه سعي در گريختن داشتند رخ داد.

بين سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۸ حدود ۶۶ مورد هواپيماربايي به وقوع پيوست، به طور كلّي تعداد هواپيماربايي در جهان از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۱، ۳۶۴ مورد در بوده كه ۱۲۴ مورد آن در امريكاي شمالي، ۱۰۳ مورد در امريكاي جنوبي، ۸۳ مورد در اروپا، ۴۰ مورد در آسيا و ۱۴ مورد در افريقا اتّفاق افتاده، كه بيشترين هواپيماربايي در امريكاي شمالي صورت گرفت.

پیشنهادی  پایان نامه رشته حقوق با موضوع صدور بیمه های درمان

اوّلين حادثه انهدام هواپيما در تاريخ ۷ مي ۱۹۴۹ صورت گرفت و دومين حادثه انهدام در ۹ سپتامبر ۱۹۴۹ صورت گرفته است. به طور كلّي از ۱۹۴۹ به تناوب هواپيماهاي كشوري مورد انهدام واقع شدند و بيشترين تعداد انهدام هواپيما ۳۱ مورد بوده كه در سال ۱۹۷۷ اتفاق افتاده است.

و امّا بزرگترين خبرسازترين هواپيماربايي در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ميلادي (۲۰ شهريور ۱۳۸۰) صورت گرفت؛ در ساعت ۸:۴۵ هواپيماي جت به برج جنوبي، برج‌هاي دو قلوي مركز تجارب جهاني در نيويورك برخورد و دومين هواپيما ۹:۵ صبح به برج شمالي برخورد مي كند و سومين هواپيما در ساعت ۹:۴۵ صبح به ساختمان پنتاگون برخورد نمود و در ساعت ۱۰:۱۵ صبح يك هواپيماي تجاري سقوط كرد.

اوّلين هواپيماربايي از ايران در تاريخ ۳۱/۳/۴۹ به وقوع پيوست كه سه نفر ايراني يك هواپيماي جت مسافربري، هواپيماي ملي ايران را با تهديد مسلحانه ربوده و آن را به عراق بردند و دولت عراق به آنها پناهندگي سياسي داد. و دومين آنها در شهريور ماه ۱۳۴۹ و سومين هواپيماربايي در دي ماه ۱۳۴۹ صورت گرفت.

پس از پيروزي انقلاب هواپيماربايي از ايران در سال ۵۸، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۸ تكرار شد و آخرين هواپيماربايي در سال ۱۳۷۴ اتفاق افتاد كه مسير تهران – كيش را طّي مي‌كرد كه توسط يكي از خدمه‌هاي هواپيما ربوده شد و در فلسطين اشغالي نشست.

 

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود استموضوعات :
رشته حقوق

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.