no-img
پی ورد

پایان نامه ارشد بررسي انواع مختلف پديده ماه گرفتگي


پی ورد
نکات روز ...

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه ارشد بررسي انواع مختلف پديده ماه گرفتگي
doc
بهمن 15, 1396
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه ارشد بررسي انواع مختلف پديده ماه گرفتگي


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

بررسي انواع مختلف پديده ماه گرفتگي

 

واژه اي که معمولاً هر سال يکي دو بار و به فاصله حدوداً ۶ ماه از يکديگر به گوشمان مي خورد، ماه گرفتگي يا خسوف Lunar Eclipse  ناميده مي شود.

فکر نمي کنم شخصي را بتوان پيدا کرد که در طول زندگيش حداقل ۲ يا ۳ ماه گرفتگي زيبا را در صفحات خاطراتش ثبت نکرده باشد. در مجموع گرفتگي هايي که مربوط به دو جسم پرنورتر آسمان ناظران زمين هستند، به دو بخش خورشيد گرفتگي ها و ماه گرفتگي ها تقسيم مي شوند. در اين ميان شمار ماه گرفتگي ها بيشتر از خورشيد گرفتگي هاست که علت اين امر در زير بيان مي شود :

همانطور که مي دانيد خورشيد گرفتگي ها از قرار گرفتن جسم حقيقي ماه جلوي قرص خورشيد ايجاد مي شوند؛ اما بر خلاف آنها ماه گرفتگي ها در صورت پوشيده شدن ماه توسط سايه زمين رخ مي دهند. حال با داشتن اندازه اين سه جسم مورد بحث و فواصل ميانشان، و با انجام محاسبه اي نسبتاً ساده مي توان به علت نادرتر بودن خورشيد گرفتگي ها نسبت به ماه گرفتگي ها پي برد. قطر خورشيد تقريباً ۱۳۹۲۰۰۰ کيلومتر و قطر زمين و ماه به ترتيب ۱۲۷۵۶ و ۳۴۷۶ کيلومتر است. همچنين فاصله زمين از خورشيد حدود ۱۵۰ ميليون کيلومتر و فاصله ماه از زمين نيز به طور متوسط ۳۸۴۴۰۰  کيلومتر است؛ ولي بين دو مقدار ۳۵۶۴۰۰ و ۴۰۶۷۰۰ کيلومتر به سبب دايره اي نبودن مدار ماه بدور زمين، تغيير مي کند. در نتيجه با ايجاد دو مثلث جداگانه به مرکز زمين و پيدا کردن قطر ظاهري ماه و خورشيد از ديد ناظران زميني، مي توان به برابري تقريبي اندازه قرص آن دو از مکان زمين رسيد که در حدود ۳۱ دقيقه قوسي است. بنابراين برخورد اين دو قرص از ديد ناظران بخش مشخصي از زمين امر نادري است. از طرف ديگر اگر قطر مخروط سايه زمين ـ که حاصل از تابش خورشيد است ـ را در محل مدار ماه با استفاده از مثلث بندي به روش تالس محاسبه نماييد، چيزي حدود ۹۲۰۰ کيلومتر بدست مي آيد که کمتر از سه برابر قطر ماه پهنا دارد. در تصوير زير که از مراحل گوناگون يک ماه گرفتگي کامل تهيه شده است مي توانيد صحت اين مطلب را درک کنيد.

 

 

در حقيقت ماه در حرکت بدور زمين و پس از پشت سر گذاشتن مراحل مختلف، از هلال بسيار باريک شبهاي اولِ ماه شروع کرده، سپس به تربيع اول ـ ماه نيمه روشن ـ بعد ماه تثليث ـ هنگامي که دو سوم آن روشن مي شود ـ و در نهايت به حالت بدر يا ماه کامل شب چهاردهم مي رسد؛ حال در اين زمان اگر موقعيت خاصي پيش آيد از درون سايه زمين عبور مي نمايد و بسته به موقعيت مي تواند وتر و يا در شرايطي بسيار نادر قطر دايره سايه زمين ـ سطح مقطع مخروطي سايه در برخورد با مدار ماه ـ  را قطع کند.

اما در اين بين، عبور ماه از درون بخش سايه در هر ماه اتفاق نمي افتد؛ زيرا صفحه مداري ماه بدور زمين يعني صفحه ـ اي که مدار ماه و خود زمين درون آن قرار دارند نسبت به صفحه مداري زمين بدور خورشيد حدود ۵ درجه و ۹ دقيقه قوسي اختلاف و انحراف زاويه دارد. در نتيجه محل برخورد يا فصل مشترک اين دو صفحه با يکديگر خطي ايجاد مي ـ کند که مدار ماه را در دو نقطه قطع خواهد کرد. اين نقاط به نقاط گِرِهي  Node Points و خط مذبور به خط گِرِهي معروف هستند. در تصوير زير مي توانيد نمايي از اين صفحات مداري را ببينيد.

با چرخش زمين بدور خورشيد در طول يک سال، دو بار اتفاق مي افتد که اين خط گرهي در راستاي مخروط سايه زمين قرار مي گيرد و ماه کامل مي تواند به شيوه هاي گوناگون بخشي از سايه زمين را قطع کند. فاصله اين دو زمان به علت جابجايي ۱۸۰ درجه اي زمين در مدارش بدور خورشيد، حدود ۶ ماه است. بنابراين ماه گرفتگي هاي اصلي در فواصل ۶ ماهه اتفاق مي افتند، و در ساير اوقات ماه از بالا و يا پايين مرز سايه عبور کرده و ماه گرفتگي رخ نمي دهد. در نظر بگيريد اگر اين انحراف زاويه چند درجه اي وجود نداشت در اول هر ماه يک خورشيد گرفتگي و در نيمه هر ماه يک ماه گرفتگي را شاهد بوديم. گاهي نيز اتفاق مي افتد که ماه در فاصله حدود ۳۰ روز دو بار از بخش سايه و نيمسايه زمين عبور مي کند. در حقيقت زمين نيز مانند هر جسم کدري که روبروي منبع نور غير نقطه اي مثل خورشيد قرار مي گيرد، دو بخش سايه کامل و نيمسايه را ايجاد مي کند. حال اگر شما پشت زمين قرار گرفته باشيد، در محدوده سايه کامل هيچ بخشي از خورشيد ديده نمي شود؛ اما اگر بالاتر يا پايينتر از سايه کامل باشيد به ترتيب مي توانيد بخشهاي بالايي و پاييني قرص خورشيد را می بينيد و نورانيت محيط شما به يکباره افزايش خواهد يافت.

 

 

در محل مدار ماه نيز سايه کامل با مرزي نسبتاً مشخص از نيمسايه جدا مي شود؛ زيرا در منطقه اي که حتي تنها ۱۰ درصد از قرص خورشيد پيدا شود، نورانيت تا حد قرص کامل افزايش پيدا خواهد کرد. در نيمسايه نيز که نواري در اطراف سايه کامل به ضخامت حدود ۳۶۰۰ کيلومتر است، هر چه از مرکز به طرفين دور شويم از تيرگي نيمسايه کاسته شده بطوريکه تشخيص مرز نيمسايه از فضاي تمام روشن اطراف آن کاملاً غير ممکن خواهد شد.

با توجه به تمام توضيحات و اعداد و ارقام بالا براحتي قابل درک است که احتمال برخورد قرص ماه با دايره اي به پهناي کلي ۱۶۴۰۰ کيلومتر که اندازه ظاهريش ۲ درجه و ۲۷ دقيقه قوسي است بيشتر از احتمال برخورد قرص ماه با قرص خورشيد که تقريباً برابر با ماه يعني ۳۱ دقيقه قوسي است، خواهد بود. به همين دليل احتمال دارد در يک سال حتي تا ۵  ماه گرفتگي نه چندان تاريک و زيبا را بتوان ديد، اما تعداد خورشيد گرفتگي ها در يک سال حداکثر به ۳ گرفت مي رسد. با اين حال در اکثر سالها به طور معمول ۲ ماه گرفتگي و ۲ خورشيد گرفتگي را شاهد هستيم که هر زوج ماه و خورشيد گرفتگي با زوج بعدي حدود ۶ ماه فاصله دارد.

ماه گرفتگي ها نيز خود به سه نوع تقسيم مي شوند : اگر ماه تنها بخشي از نيمسايه را قطع کند و اصلاً با دايره سايه کامل برخوردي نداشته باشد، ماه گرفتگي نيمسايه اي ناميده مي شود. در اين زمان اگر ماه زياد در نيمسايه وارد نشود، تشخيص ماه گرفتگي حتي با ابزارهاي مناسب نيز مشکل خواهد بود. در صورت ديگر اگر ماه در مسير خود بدور زمين از بخشي از سايه کامل نيز عبور کند، ماه گرفتگي حاصل جزئي ناميده مي شود که برحسب مساحت وارد شده از قرص ماه به درون سايه کامل در بهترين و بيشترين موقعيت، ـ اوج گرفت ـ درصدي براي ماه گرفتگي جزئي معين مي شود. در نهايت نيز اگر ماه به طور کامل حتي براي چند ثانيه وارد بخش تمام سايه زمين شود، به آن ماه گرفتگي کامل گفته مي شود که در واقع تمام انواع ديگر ماه گرفتگي ها را نيز مي توان در خلال يک ماه گرفتگي کلي به نحو زيبايي مشاهده نمود. در اينگونه ماه گرفتگي ها که کل بازه آن از زمان ورود ماه به مرز نيمسايه تا خروج کامل آن در بخش مقابل مي تواند تا حدود ۷ ساعت نيز به درازا بکشد، هرچه ماه به بخش مرکزي سايه کامل نزديک تر شود بيشتر تاريک خواهد شد.

نور خورشيد در عبور از لبه هاي زمين بايد از درون لايه هاي جوي زمين عبور کند که در اين حين همانطور که در تصوير زير مشاهده مي کنيد دچار شکست خواهد شد و با جذب پرتوهاي آبي رنگ، پرتوهاي قرمزتر به درون سايه کامل شکسته شده و اين بخش را از تاريکي کامل در مي آورند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود استموضوعات :
زمین شناسی

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.