no-img
پی ورد

پایان نامه ارشد اجاره به شرط تملیک


پی ورد
نکات روز ...

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه ارشد اجاره به شرط تملیک
doc
آبان 23, 1397
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه ارشد اجاره به شرط تملیک


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

اجاره به شرط تملیک

مقدمه:

امروزه بسيار مشاهده مي‌شود كه اشخاص براي رفع نيازهاي اجتماعي خود كه نيازهاي اقتصادي را نيز همراه خواهد داشت اقدام به معامله با يكديگر مي‌كنند و آنچه بيش از گذشته به چشم مي‌خورد، قراردادهايي است كه فيمابين اشخاص منعقد شده، ليكن در قالب عقود معين احصا شده در قانون مدني نمي‌گنجد. گرچه تأسيس عقود معين توسط شارع به جهت رفع نيازهاي آنها بوده است و در حقيقت اين عقود كه از آنها به عقود معين ياد مي‌شود، توسط توده اجتماع خلق گرديده‌اند، ليكن گذر زمان، نيازهاي جديدي را نيز ايجاد مي‌نمايد كه بديهي است، اجراي صحيح آنها در گرو قانونگذاري صحيح و وضع قوانيني جامع در مورد اين دسته از قراردادها مي‌باشد.

قراردادهايي در دهه‌هاي اخير در جوامع حقوقي رسوخ پيدا كرده‌اند و البته حقوق ايران نيز از اين قاعده مستثني نمي‌باشد. قراردادهايي نظير مالكيت زماني يا اجاره به شرط تمليك از جمله اين عقود برشمرده مي‌شوند، كه جوامع حقوقي در سال‌هاي اخير شاهد ظهور آنها بوده است. براين اساس كشورهايي نظير انگلستان با وجود اينكه داراي حقوق عرفي مي‌باشند، براي نظم بخشيدن به اين قراردادها اقدام به تصويب قوانين مدون و مخصوص عقد اجاره به شرط تمليك نموده‌اند. اين اهميت و توجه به اين قرارداد از دو جهت قابل تحليل مي‌باشد، نخست اينكه اين عقود نوظهور كه اخيراً پا به عرصه گذارده‌اند، رشد رو به افزايشي داشته‌اند كه البته اين سير ادامه نيز خواهد داشت، لذا وجود قوانين مدون و جامع موجب كاهش دعاوي در اين نابساماني مي‌گردد. از سوي ديگر يكي از اطراف اين نوع قراردادها كه غالباً به شكل قراردادهاي اعتباري نمايان مي‌گردند؛ مصرف‌كننده‌هايي هستند كه توانايي اقتصادي خريداري كالاهاي مورد نظر خود را نقدي و يكجا نداشته و لذا براي رفع نياز خود مبادرت به انعقاد اين نوع قراردادها مي‌نمايند و لذا حمايت از حقوق مصرف‌كننده، ايجاب مي‌نمايد كه قوانيني جامع بر اين نوع عقود حاكم گردد كه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان را نيز موجب گردد.

پیشنهادی  پایان نامه رشته حقوق با موضوع فرزند کشی و همسر کشی

از آنجا كه در حقوق ايران تاكنون قوانين جامعي در اين خصوص به تصويب نرسيده است، اين مقاله از حيث محتواي آن به بررسي و تحليل عقد اجاره به شرط تمليك اختصاص يافته است. خلأ قانونگذاري در حقوق موضوعه ايران موجب گرديده است، حقوقدانان سعي بر انطباق اجاره به شرط تمليك با يكي از عقود معين مشابه آن داشته باشند، كه به تبع آن با وحدت ملاك از قوانين آن عقد معين احكام آن را در اجاره به شرط تمليك نيز جاري سازند.

اجاره به شرط تمليك به جهت شباهت دوگانه‌اي كه به عقود بيع و اجاره دارد، در مباحث حقوقي با عقود مزبور مختلط شده است و نظريه‌هاي متفاوتي در اين باب ارائه گرديده است كه هر يك در جاي خويش قابل تأمل مي‌باشد، ليكن آنچه در بررسي ماهيت هر عقدي بيش از هرچيز مورد توجه واقع مي‌شود، توجه به قصد و اراده مشترك طرفين مي‌باشد كه اجاره به شرط تمليك نيز از اين قاعده مستثني نخواهد بود. لذا براي رسيدن به هدف غايي لزوم بررسي حقوقي و چگونگي حدوث اجاره به شرط تمليك بيش از هر چيز ديگري احساس مي‌گردد.

از سوي ديگر اگر اجاره به شرط تمليك را عقدي مختلط از بيع و اجاره بدانيم، بررسي تاريخي عقود مختلط در فقه اماميه خالي از وجه نخواهد بود، مضافاً به اينكه براي رسيدن به ماهيت اصلي و حقيقي اجاره به شرط تمليك توجه به تعاريف موجود در حقوق ايران و خصوصاً حقوق تطبيقي كه از اين حيث بسيار غني مي‌باشد از اهميت وافري برخوردار مي‌باشد.

 

گفتار اول : تعريف و سابقه تاريخي اجاره به شرط تمليك در حقوق ايران و حقوق تطبيقي:

پیشنهادی  پایان نامه رشته حقوق با موضوع علم قاضي در پويه قضاوت

تنها تعريفي كه از اجاره به شرط تمليك در حقوق ايران موجود مي‌باشد، براي اولين بار در ماده يك آيين‌نامه موقت اجرايي اجاره به شرط تمليك مصوب 26/8/1361 شوراي پول و اعتبار عنوان گرديد. براساس آن اجاره به شرط تمليك عقد اجاره‌اي است كه در آن شرط شده است، مستأجر در پايان مدت اجاره، عين مستأجره را در صورت عمل به شرايط قرارداد مالك گردد. اصطلاح عقد اجاره به شرط تمليك در تبصره 3 و مواد 10 و 12 و بند 6 ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا مجدداً به كار گرفته شده است ليكن در قانون مزبور هيچگونه تعريف صريحي از اين عقد نوظهور عنوان نگرديده است و تنها تعريف همان است كه گفته شد. براساس تعريف مزبور شرطي در قرارداد اجاره درج مي‌گردد كه مستأجر (مشروط له) با پرداخت اقساط اجاره، حق تملك كالا را خواهد داشت. تمليك كالا برحسب اينكه شرط مندرج در قرارداد از نوع نتيجه يا شرط فعل باشد متفاوت خواهد بود. ظاهر تعريف حكايت از اين امر دارد كه شرط از نوع نتيجه مي‌باشد زيرا مستأجر در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد عين مستأجره را مالك مي‌شود و اين انتقال مالكيت خود به خود و به نفس اشتراط حاصل مي‌گردد. با وجود اين برخي از حقوقدانان معتقدند شرط تمليك، شرط فعل است و نه شرط نتيجه، بدين معنا كه در پايان مدت اجاره بانك مالكيت مورد اجاره را به مشتري منتقل خواهد كرد، بنابراين در عقد اجاره به شرط تمليك، رابطه بين مشتري و بانك رابطه استيجاري خواهد بود. (خاوری،1369)

پس براين مبنا اگر شرط مندرج در قرارداد را تنها شرط فعل قلمداد كنيم، بديهي است كه ايفاي كليه تعهدات از جانب مستأجر تنها براي او حق تملكي ايجاد ميكند كه اين حق تملك نيز تعهد به انتقال عين مستأجره را براي بانك به دنبال خواهد داشت. لذا قراردادي كه فيمابين طرفين واقع مي‌شود تنها عقد اجاره‌اي است كه با ايجاب بيع همراه است و لذا انعقاد عقد بيع، كه به تبع حق تملك ايجاد شده براي مستأجر متصور است، منوط به انشاي اراده مستأجر و اعلام قبولي مبني بر بيع است كه در اين صورت نيز انتقال مالكيت واقع مي‌گردد، چنانچه در تأييد اين نظر نيز عنوان شده است، آنچه واقع مي‌شود اجاره است كه با وعده يك طرفي بيع همراه شده و در شمار اجاره‌هاي اعتباري است، در واقع نياز بيع به انتخاب مستأجر و وقوع عمل حقوقي ديگر، وجود آن را از اجاره متمايز مي‌كند لذا در صورتي كه شرط تمليك در ضمن عقد منجر به حصول مالكيت عين مستأجره براي مستأجر شود، عقد دوم تابع بيع خواهد بود. (کاتوزیان،1381)

پیشنهادی  پایان نامه رشته حقوق درباره فسخ نکاح

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود استموضوعات :
رشته حقوق

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.