no-img
پی ورد

دانلود پایان نامه مدد کاری


پی ورد
نکات روز ...

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود پایان نامه مدد کاری
doc
اسفند 11, 1396
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود پایان نامه مدد کاری


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:

فهرست کلی مطالب

عنوان

پیشگفتار

فصل اول : مبانی مددکاری اجتماعی

فصل دوم : اصول مددکاری اجتماعی

فصل سوم: ابزارهای مورد نیاز در مددکاری اجتماعی

فصل چهارم: روشهای مددکاری اجتماعی

 

فهرست تفصیلی مطالب

عنوان صفحه:

فصل اول: مانی مددکار اجتماعی

 • تعریف مددکاری
 • حرفه مددکاری
 • تاریخچه مددکاری
 • نقش های مددکار اجتماعی

فصل دوم : اصول مددکاری اجتماعی

 • پذیرش
 • فردیت
 • رازداری حرفه ای
 • مشارکت
 • خود آگاهی

فصل سوم : ابزارهای مورد نیاز مددکاری اجتماعی

 • مشاهده
 • مصاحبه
 • بازدید (محیط زندگی ، محل کار و …) ، اهداف بازدید
 • گزارش نویسی
 • پرسش نامه و غیره

فصل چهارم : روشهای مددکاری اجتماعی

الف- روشهای اصلی

۱- مددکاری خودی

۲- مددکاری گروهی

۳- مددکاری جامعه ای

ب- روشهای فرعی

۱- تحقیق و پژوهش

۲- مدیریت کاری

۳- اقدامات اجتماعی

– تارخچه مددکاری در ایران

– اهمیت مددکاری فردی

– عمده مهارتهای مددکاران فردی

– تعریف گروه و انواع گروه

– تاریخچه مددکاری گروهی

– مهات ها مددکاری گروهی

– انواع رهبری در گروه مددکاری گروهی

– تفاوتهای ویژگیهای گروههای کارآمد و غیر کارآمد

– اصول مددکاری گروهی

– وظایف مددکار در مصاحبه انفرادی

– مهارت های مددکاری گروهی

– فواید خود افشایی

– تعریف مددکاری جامعه ای

– مفهوم اجتماع

– اهداف مددکاری گروهی

– نقشهای مددکار اجتماعی در مدل توسعه محلی

با تشکر از استاد ارجمند

جناب آقای دکتر قجاوند – دکترای مددکاری

فصل اول:

مبانی مدد کاری اجتماعی :

 • تعریف مدد کاری اجتماعی : مدد کاری اجتماعی حرفه ایست مبتنی بردانش مهارت ، استعداد مانند عقیده ، باور وتفکر که به افراد گروهها وجوامع کمک می نماید تا آنها بتوانند ضمن تشخیص مشکل وشناختن مشکل به گونه ای کار آمد وتاثیر گذار با مشکل خود مواجه گردند ودر نهایت ضمن سازگاری باوضعیت موجود رضایت خاطر وتوانمندی در آنان بوجود آید . ( تعریف کامل ) در همه مشاغل
 • مدد کاری عبارت از ایجاد تغییر ( کل معانی مدد کاری را در بر دارد )

( تغییر درفکر مدد جو ،تغییر در رفتار وروحیه وطرز تفکر )

 • مدد کاری اجتماعی به کلیه اقدامات وفعالیتهایی اطلاق می گردد که در آن سعی می شود مشکلات مددجویان از روشهای مختلف نظیر مشاهد ÷ه ، مصاحبه ، بازدید منزل ، ومطالعه پرونده مددجویان مشکلات آنان حل گردد .
 • مدد کاری اجتماعی ، دانشی است سودمند که برای حل مشکل گروههای آسیب پذیر ومحروم درجامعه توسط افرادی که مجهز به دانش مدد کاری هستند به کارگرفته می شود .

* اهداف مدد کاری اجتماعی با تاکید بر بنیاد شهید وامورایثارگران

۱- کمک به خانواده های معظم شهدا در جهت حل مشکلات اقتصادی ، معیشتی ونیازهای روان شناختی ومشاوره ای آنان .

۲- کمک به بهبود ارتباطات میان اعضای خانواده های معظم شهدا و جانبازان.

۳- تشخیص مشکلات ومسائلی نظیر بیماریهای روانی درخانواده ها ،افت تحصیلی فرزندان ،فرار از منزل، اعتیاد درخانواده ها ونظایر آن .

۴- کمک به مددجویان برای شناختن بهتر خودشان هم دربعد مادی وهم دربعد معنوی .

۵- کمک به مدد جویان برای توان مند سازی وقادر سازی آنان .

۶- کمک به پیشگیری از بوجود آمدن مشکلات وآسیب های اجتماعی در خانواده

۷- کمک به افراد منظور شناختن استعدادها وتوانمندی آنان تا بتوانند ضمن شناختن استعدادها و توان مندیها زندگی موفق وکار آمدی داشته باشند .

مددکاری گروهی : به مشابه یک حرفه اجتماعی چه فردی وچه گروهی :

مددکاری وقتی یک حرفه تلقی می گردد که:

۱- شرایط ارتقاء وترفیع مشخص است. ۲) سازمانهای متولی دارند .۳) صاحبان حرفه از در آمدکافی برخوردارند .۴) اطلاعات اعضاء بایستی به روز باشد .۵) دارای نظام نامه منشور اخلاقی هستند مثلا راز داری ازموارد آن است . ۶) مدد کاری به عنوان یک حرفه در خدمت همنوعان است . ۷) عموم مردم از جزئیات حرفه اطلاعی ندارند . ۸) امکان سوء استفاده از حرفه وجود دارد . ۹) آزمونهای دشوار برای ورود به حرفه وجود دارد . ۱۰) حرفه ها برخوردار از دوره های عملی و کار آموزی هستند .

* تاریخچه مدد کاری :

قدمت مدد کاری به زمانی برمیگردد که انسانها زندگی گروهی راشروع کرده اند واین مشکل وجود داشته که بین قبایل جنگ ونزاع بوه است وکدخدا از غنیمت های جنگ به افرادبی بضاعت کمک می کرده است ، وریش سفیدها مسئولیت تقسیم غنائم را به عهده می گرفتند این مدد کاری است مدد کاری اجتماعی معمولاً از کلیساهاومساجد شروع شده است زیرا بهترین مکان برای مدد کاری وکمک به نیازمندان بوده است و دراروپا کلیساها ، کمک فراوانی به مردم کرده اند درسال ۱۶۰۱ در انگلستان تعداد گداها آنقدر زیاد می شود که ملکه آنها ( الیزابت ) قانون فقرای الیزابت را می دهد و لندن را به ۳ قسمت تقسیم می کند وگداهای هر منطقه مشخص گردد ودولت باید کمک مالی به اینها می کرده است که بعدها محدود شد که اگر فردی سه رو زگدایی می کرد نشانه هایی بر آنها می گذاشتند تامشخص گردد. اولین کتابهای مدد کاری توسط چارد دیکنز نوشته شده است وکارکردن در لندن بسیار زیاد وطاقت فرسا بوده وبه مرور زمان میزان ساعات کار تقلیل پیدا کرد . تاریخ زندانها اینطوربود که یا جسم شکنجه ببیند یا روح آنان ، کم کم شکنجه کم شد وفقط زندانی ازلحاظ روحی باید شکنجه می شد نه جسمی .

* سال شروع مدد کاری رسمی ازسال ۱۹۰۱ می باشد اولین مدرسه مدد کاری درهلند وبه گفته بعضی ها در امریکا ساخته شده است . ۸۰۰ میلیون نفر درکل دنیا آمار مردم ی هست که غذا نمی خورند .

درایران ازسال ۱۳۳۷ خانم فرمان فرمایان که در آمریکا زندگی می کرده است آغازگردید اولین مدرسه مدد کاری درایران بالاتر از میدان ونک می باشد . بعدهامدرسه به چهار راه لشگر انتقال پیدا کرد که فوق دیپلم ب دانشجویان داده می شد بعدها به کارشناسی وفوق کارشناسی ارتقاء پیدا کرد ودر سال ۱۳۵۷ به علت پیروزی انقلاب تا سال ۱۳۶۱ دانشگاههای مددکاری تعطیل شد . وفقط دانشگاه علامه در سال ۱۳۶۲ دررشته مددکاری دانشجو پذیرفت و درسال ۱۳۶۸ دانشگاه شاهد در رشته مدد کاری دانشجو گرفت . در حال حاضر حدود سه هزار مددکار در ایران داریم .

از این تعداد ۸۰۰ نفرتحصیلات مدد کاری و ۲۲۰۰ نفر تحصیلات غیر مدد کاری است وبه ۱۵۰۰ مدد کار دیگر نیاز می باشد . در واقع در رشته مددکاری کار در مددکاری به ازای هر مددکار ۵۰ دپرونده کافی می باشد.

نقش های مدد کاری اجتماعی :

ده مورد است :

 • محقق
 • ارزیاب کننده مشکلات مدد جو
 • مذاکره کننده
 • نقش مشاوره
 • نقش مدیریت
 • پیشگیری
 • نقش برنامه ریزی
 • نقش توانبخشی
 • نقش ساماندهی امور . ولی بعضی معتقدند این وظیفه مدیران است .

۱۰- رایزنی

۱۱- سخنگوی اداره جات

۱۲- هماهنگ کننده

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود استدیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.