no-img
پی ورد

دانلود پایان نامه ارشد خاصیت مغناطیسی زمین


پی ورد
نکات روز ...

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود پایان نامه ارشد خاصیت مغناطیسی زمین
doc
بهمن 15, 1396
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود پایان نامه ارشد خاصیت مغناطیسی زمین


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

خاصيت آهنربايي  زمين :

 

دانشمندان با پيدايش آهنربا پس از گذشت زمان كوتاهي پي بردند كه كره زمين نيز خاصيت آهنربايي دارد تا آنجا كه نام قطب هاي آهنربا را بر اساس نام قطب هاي زمين نام گذاري كردند به دنبال آن براي اولين بار در سال ۱۶۰۰ ميلادي توسط گيلبرت ؛زمين به عنوان يك آهنرباي بزرگ معرفي شدويليام گيلبرت فيزيك دان انگليسي در زمان اليزابت يكم نخستين كسي بود كه ثابت كرد زمين خود داراي جاذبه مغناطيسي است و همانند يك آهنرباي عظيم عمل مي كند او طي آزمايش هايي متوجه شد كه عقربه  مغناطيسي  علاوه بر حركت افقي داراي حركت عمودي نيز بوده و  نوك آن  بر حسب دوري و نزديكي از قطب شمال بالا يا پايين مي رود او بعد از ۱۷ سال مطالعه؛ رساله زمين يك آهنرباي بزرگ  رابه رشته تحرير در آورد كه امروز اين نظريه به طريق علمي ثابت شده و مورد تائيد قرار گرفته است مغناطيس زمين داراي ميدان نامنظمي است كه نسبت به زمان تغيير مي كند و شدت ثابت و پاياني ندارد به طوريكه از يك قرن پيش تا به حال شدت ميدان مغناطيس زمين ۵ در صد كاهش يافته است . با توجه به اصول الكترو مغناطيس مي توان قبول كرد كه رابطه اي ميان نيروي الكتريسيته مورد بحث و ميدان مغناطيسي زمين موجود باشد زيرا به موجب تئوري هاي الكتريسيته  همواره پيرامون جريانهاي الكتريكي  راميدان مغناطيسي فرا گرفته است در يك نيرو گاه برقي يك موتور و يك دينام وجود دارد كه موتور دينام را مي چر خاند و دينام نيز نيروي برقي كه توليد مي كندموتور را به حر كت وا مي دارد در زمين چنين سيستمي وجود ندارد و ناگزير بايد پذيرفت كه يك نيروي ديگري محرك اين سيستم باشد مي دانيم كه اختلاف فراواني ميان توده مذاب مر كزي زمين و سيم پيچ يك دينام وجود دارد ولي در هر حال نيروي موثري لازم است  تا فعل و انفعالات بالا را درمركز زمين پديد آورد تحقيقات اين طور نشان مي دهد كه منبع انرژي احتمالا حركت مداري ميا ن لايه مذاب توده مركزي و  هسته توده مذبور است   كه محتملا به صورت جامد مي باشد براساس اصول گرما برقي (ترموالكتريك  وقتي محل اتصال دو جسم را كه از نظر تركيب شيميايي متفاوت هستند مانند سيم آهني و مس متناوبا حرارت دهيم در آن نيروي الكتريسيته پديد مي آيد  بر اساس همين اصل احتمالا ميان  لايه توده مذاب مر كزي زمين و هسته جامد آن كه از دو جنس شيميايي متفاوت هستند و هر دوتحت تاثير گرماي دروني زمين قرار گرفته اند جريان الكتريسيته پديد مي ايد ودر پيرامون خود ميدان  مغناطيسي عظيمي ايجاد مي كند و همين ميدان است كه نه تنها به پوسته سطحي كره زمين منتقل مي گرددبلكه به شعاع هزاران كيلومتر در فضا گسترده شده و ماگنتوسفر يا كره مغناطيس زمين در فضا به وجود مي آورد و همين كره است كه نقش سپر محافظ زمين را در برابرتشعشعات كيهاني بر عهده دارد . براي دليل وجود خاصيت مغناطيسي در كره  زمين نظريه هاي متفاوتي از آغاز شناخت آن تاكنون ارائه شده است و حتي بعضي ها مي گفتند خاصيت مغناطيسي كره  زمين  تحت تاثير كره هاي ديگر است اما آخرين نظريه اين خاصيت را به مواد مذاب داخل كره  زمين  مربو ط مي داند .

 

خاصيت مغناطيسي زمين :

يكي از ويژگي هاي مهم كره  زمين  وجود خاصيت آهنربايي   آن است و مانند اين است كه درون كره زمين آهنربايي قرار داده شده است و تاكنون نظريه هاي گو ناگوني براي علت ان ارائه شده است  .اخرين نظريه اين است كه درون كره ي زمين مواد مذاب در حال حركت وجود دارد وبيشتر اين مواد از جنس اهن و نيكل هستند .  هنگامي كه اين مواد حركت ميكنند دراطراف ؛جريان هاي الكتريكي ضعيفي به وجود مي اورند كه در مجموع باعث مي شود كره ي زمين خاصيت اهن ربايي پيدا  كندو در اطراف  كره  زمين  ميدان مغناطيسي به وجود مي آيد در واقع ما روي آهنرباي بزرگي به نام  (زمين ) زندگي مي كنيم  چندين سياره ديگر از سياره هاي منظومه شمسي نيز ميدان مغناطيسي دارند كه از جمله آنها مي توان از عطارد و مشتري نام برد . اين خاصيت در خورشيد و بسياري از ستارگان ديگر نيز ديده مي شود

خاصيت مغناطيسي كره زمين  نقش بسيار مهمي در جهت يابي كشتي ها و هواپيما ها دارد .شمال و جنوب مغناطيسي زمين ثابت نيست و در فاصله هاي زماني به ميزان قابل ملاحظه هاي تغيير ميكند

 

 

خطوط  نيروي ميدان  مغناطيسي  زمين

.

چرا ميدان  مغناطيسي زمين  عوض مي شود :

 

ميدان  مغناطيسي يا  آهنربايي  كره  زمين  در حال ضعيف شدن است .اگر اين كاهش در شدت ميدان با همين آهنگ به پيش رود  ظرف ۱۲۰۰ سال آينده قطب نماهاي سراسر دنيا از كار خواهند افتاد تا مدتي به طرف همه جا ولي در واقع به هيچ جا منحرف خواهند شد سپس به آهستگي پس از گذشت دهها و يا صدها سال بار ديگر هم راستا خواهند شد . اما اين بار به سمت جنوب  .

وارونگي  ميدان  مغناطيسي:

 

ميدان  مغناطيسي  زمين وارونه خواهد شد اين اتفاق پيشتر نيز بارها روي داده است .زمين شناسان در سنگ هاي مغناطيسي   چندين ميليون ساله قرايني  يافته اند كه اين را تائيد مي كنند

رون است كه اين پديده بيانگر مطلب بسيار مهمي در باره هسته دروني زمين است . اما پرسش اين جاست كه اين مطلب مهم چيست . ؟

هسته زمين از آهن و نيكل تشكيل دا ده است كه بخش عمده اي از آنها به حالت  گداخته  وجود دارد . اين مايع فلزي پيوسته  در جنبش است  و اين جنبش به نحوي جريانهاي الكتريكي به وجود مي آورند  كه ميدان  مغناطيسي  زمين را ايجاد ميكنند . جزئيات اين فعاليت فلز گداخته و تغييراتي كه در ميدان  مغناطيسي  زمين

به وجود مي آورند هنوز روشن نشده است برخي از سر نخ هايي كه در باره رويدادهاي درون زمين در اختيار داريم از بر رسي ساختار بيروني اين ميدان بسيار گسترده به دست آمده اند .اين

ميدان  مغناطيسي  زمين را در محاصره خود دارد و تا صدها هزار كيلو متر در فضا ادامه دارد. ميدان  مغناطيسي را مي توان به صورت مجموعه اي از خط هاي فرضي تصور كرد كه در   فضااز قطب جنوب در جنوبگان تا قطب شمال در كانادا قوس مي زند  و سپس در درون هسته زمين ادامه دارد تا بار ديگر از قطب جنوب سر در آورد ميدان  مغناطيسي  زمين همواره نا بسامان  است .   قطب هاي  مغناطيسي  زمين ۱۱ درجه با قطب هاي

جغرافيايي زمين فاصله دارند  در اين ميدان پيچ هاي و خميد گيهايي وجود دارد كه در آن نواحي ممكن است جهت عقربه قطب نما حتي تا ۲۰ درجه از شمال حقيقي فاصله داشته باشد .         دريانوردان  اين نواحي را از قرن يازدهم هجري تاكنون نقشه برداري كرده اند تا مبادا قطب نما هايشان آنان را از مسير واقعي منحرف كند . از روي نوشته هاي آنان در مي يابيم كه شدت

ميدان  مغناطيسي  زمين افت و خيز بسيار  زيادي دارد .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود استموضوعات :
زمین شناسی

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.