no-img
پی ورد

دانلود پایان نامه ارشد ایمنی ماشین آلات


پی ورد
نکات روز ...

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود پایان نامه ارشد ایمنی ماشین آلات
doc
بهمن 15, 1396
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود پایان نامه ارشد ایمنی ماشین آلات


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ایمنی ماشین آلات

ایمنی ماشین آلات:

  • بر طبق استاندارد OUSA مفهوم علامت ذيل كداميك از موارد زير است؟ (كارشناسي ارشد ۷۹)

شكل

الف) از لباس بلند استفاده نكنيد                  ب) بدون عينك ايمني كار نكنيد.

ج) بدون حفاظ از دستگاه استفاده نكنيد        د) دست ها خارج از دستگاه باشد.

۲- مدت زمان ضربه زدن در دستگاه هاي پرس نيم دور ۳۳۳/۰ ثانيه اندازه گيري شده است. از نظر ايمني حداقل فاصله اي كه چشم هاي الكترونيكي مي بايستي قرار گيرند چند اينچ است؟

الف) ۲۵                 ب) ۹۸/۱۹              ج) ۹۸/۲۰              د) ۱۹۹/۰

۳- در آسانسور مخصوص حمل افراد در صورتيكه سرعت از ۶۰ متر در دقيقه تجاوز كند بايد از كدام ضربه گير استفاده كرد؟ (كارشناسي ارشد ۸۰)

الف) فنري               ب) روغني               ج) هوايي                 د) توپر

۴- در سيستم تهويه صنعتي system Effect factor به كدام مورد مربوط مي شود؟ (كارشناسي ارشد ۸۱)

الف) نصب فن                    ب) هود                   ج) انشعاب               د) كلكتور

۵- براي قاب حفاظ تسمه و يا زنجير كابل افقي در ارتفاع بيش از ………. متر از يك كارگاه بايد از نبشي استفاده كرد؟ (Ph. D 81)

الف) ۲                   ب) ۶/۲                            ج) ۱                      د) ۳

۶- ترمزهاي حفاظتي در بالابرها بايد چه ويژگي هايي داشته باشند؟ (Ph.D 81)

الف) باري معادل با يك برابر و نيم ظرفيت مجاز بالابر را نگهدارد.

ب) بار بالابر را نگهدارد

ج) باري معادل ۲ برابر ظر فيت مجاز بالابر را نگهدارد.

د) يك برابر ظرفيت مجاز آن را تحمل كند.

۷- حداقل فاصله كنار ديوار كارگاه از ماشين هاي ابزار چند سانتي متر بايد باشد؟ (كارشناسي ارشد ۸۱)

الف) ۳۶۰               ب) ۱۸۰                 ج) ۹۰                             د) ۴۵

۸- سرعت برش سنگ سمباده اي با قطر cm 30 و۲۰۰۰ دور در دقيقه چند متر بر ثانيه است؟ (كارشناسي ارشد ۸۰)

الف) ۵۶/۱۲            ب) ۲۸/۶                ج) ۴/۳۱                 د) ۵۷/۱

۹- در چه مواقعي تست هيدرواستاتيكي مخازن تحت فشار ضروري است؟ هنگامي كه …………………. ؟ (كارشناسي ارشد ۸۱)

الف) بازرسي داخل مخازن به طور دوره اي امكان پذير باشد.

ب) بازرسي داخل مخازن به طور دوره اي امكان پذير نباشد.

ج) گزارش داده ها و دستورات سازنده وجود نداشته باشد.

د) انجام آن توسط سازنده توصيه شده باشد.

۱۰- در ماشين سنگ سمباده اگر قطر سنگ …………… سانتي متر باشد علاوه بر سرپوش حفاظتي، حفاظ قفسي شكل هم بايد نصب شود؟ (Ph.D 81)

الف) ۲۵                 ب) ۱۵                   ج) ۳۵                             د) ۴۵

۱۱- جرثقيل هاي الكتريكي بايد مجهز به چه نوع ترمزي باشند؟ (Ph. D 81)

الف) مكانيكي ب) بادي        ج) خودكار     د) الكتريكي

۱۲- جنس حفاظ اره هاي گرد بايد از چگونه مصالحي استفاده شود؟ (Ph. D 82)

الف) نرم                                              ب) نرم با پوشش فلز نرم

ج) سخت با پوشش داخلي فلز سخت           د) نرم با پوشش داخلي فلز سخت

۱۳- معيار محاسبه فاصله كليد راه اندازي دستگاه پرس از محل خطر اين دستگاه كداميك از عوامل زير است؟ (كارشناسي ارشد ۷۶)

الف) سرعت دست                                  ب) فاصله دست از محل خطر

ج) سرعت عمليات                                  د) تعداد كارگران در هر طرف

۱۴- با تغيير كداميك از عوامل زير قدرت تحمل سيم بكسل ها كاهش مي يابد؟ (كارشناسي ارشد ۷۶)

الف) تعداد تارچه هاي آن                ب) زاويه نصب از حالت قائم

ج) فواصل بين تارچه ها                  د) تعداد دورهاي پيچيده شده آن بر روي قرقره

۱۵- در جوشكاري با قوس الكتريكي شماره‌هاي لنز ماسك‌هاي حفاظتي چقدر است؟ (ph. D 82)

الف) ۱۲- ۱۰                    ب) ۱۶- ۱۴            ج) ۱۴- ۱۲             د) ۱۰- ۸

۱۶- مواد ضد آتش (Flame mastic) براي پوشش روي ………. بكار مي رود؟

الف) لوله آب                               ب) كابل مخابرات

ج) كابل هاي برق                          د) اتصالات بخار آب

۱۷- موتورهاي بالابر در جرثقيل هاي متحركي كه بار مجاز انها ۵ تن يا بيشتر باشد بايستي به چه نوع سيستم ترمزي مجهز باشد؟ (كارشناسي ارشد ۸۰)

الف) يك ترمز مكانيكي                  ب) دو ترمز مكانيكي

ج) يك ترمز الكتريكي                    د) دو ترمز الكتريكي

۱۸- همه قفل‌هاي زير جزء قفل‌هاي ايمني بكار مي‌رود بجز…… ؟(كارشناسي‌ارشد۸۲)

الف) Lock – exp                        ب) Louk – outs

ج) Louk – ins                           د) inter – Louk

۱۹- فاصله ايمن در پرس ها (safe distance) كدام گزينه است؟ (تربيت مدرس- كارشناسي ارشد ۸۲)

الف) فاصله ۳۰ سانتي متر از نقطه عمل        ب) فاصله ۵۰ سانتي متر از نقطه عمل

ج) فاصله ۱۵ سانتي متر از نقطه عمل          د) فاصله ۴۵ سانتي متر از نقطه عمل

۲۰- گره دوقلو در چه جاهايي كاربرد دارد؟ (Ph .D 82)

الف) براي حمل مواد از ارتفاع به پايين         ب) براي حمل تجهيزات سنگين

ج) براي حمل بارهاي سبك                      د) بالا بردن تجهيزات

۲۱- كداميك از اصطلاحات ذيل بيانگر روشي است كه توسط آن دو دست بايد براي گردش دستگاه عمل كند اما زماني كه ماشين شروع به كار كرد هيچ نوع فعاليتي براي اپراتور وجود ندارد؟ (Ph. D 82)

الف) safety strip hand                        ب) TWO – hand device

ج) TWO – hand trip                          د) TWO hand control

۲۲- با فرض اينكه سرعت تيغه اره چوب بري Rpm45/3 و قطر تيغه inches10 باشد در صورت شكستگي دنده هاي آن قطعات چوب شكسته با چه شتابي به صورت اپراتور پرتاب مي شود؟ (ph. D 82)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود استموضوعات :
زمین شناسی

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.